رفتن به محتوای اصلی

فراخوان کمیسیون های موضوعی

  با عنایت به بند 2 مصوبه 27/1/1401  داوطلبان شرکت درکمیسیون / کمیته های موضوعی سازمان شامل بانوان/رفاهی تفریحی ورزشی/ مجریان ذیصلاح/ خدمات آزمایشگاهی وژئوتکنیک/حل اختلاف وداوری/ سیما ومنظرشهری نظام پیشنهادات وپایش وهمچنین بند یک مصوبه 21/12/1400 کمیته کنترل خدمات مهندسی براساس نظام نام تشکیل کمیسیونها وکمیته های موضوعی (پیوست) با ترکیب وشرایط زیربرای سایت حداکثرتا 17/2/1401 درخواست ومستندات خود را دردبیرخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان ثبت نمائید

 1. کمیسیون بانوان به تعداد ۳ نفر از بانوان
 2. کمیسیون رفاهی تفریحی به تعداد ۳ نفر
 3.  کمیسیون نظام پیشنهادات و پایش خدمات مهندسی به تعداد ۵ نفر (ترجیحاً ترکیب کلیه رشته ها )
 4. کمیسیون سیما و منظر شهری به تعداد ۵ نفر از مهندسان معمار و شهرسازی (صلاحیت طراحی شهری)
 5.  کمیسیون حل اختلاف و داوری به تعداد پنج نفر دارای تجربه کارشناسی ساختمان (ترجیحاً ترکیب کلیه رشته های ساختمان)
 6.  کمیسیون خدمات آزمایشگاهی و ژئوتکنیک به تعداد ۳ نفر دارای سابقه عضویت فعال در شرکت های آزمایشگاهی در تخصصهای مربوطه (آزمایش جوش ،بتن و ژئوتکنیک )
 7. کمیسیون مجریان ذیصلاح به تعداد ۵ نفر دارای صلاحیت و سابقه مجری فعال (فعالیت کمیسیون به صورت استانی)
 8.  کمیسیون کنترل خدمات مهندسی ، رشته عمران دو نفر، رشته معماری ۲ نفر ، رشته مکانیک ۲ نفر،  رشته برق 1 نفر ،رشته نقشه برداری 1 نفر( منتخبان کمیسیون کنترل خدمات مهندسی موظف به تکمیل فرم تعهد تعارض منافع میباشد )

مستندات:

(1 دارای عضویت معتبردرسال 1401

 2- دارای پروانه اشتغال بکار معتبردرزمان درخواست

 3- نداشتن حکم شورای انتظامی

4- سوابق حرفه ای متناسب با موضوع درخواست

 5- ارائه کپی پشت ورو پروانه اشتغال بکار معتبر)

جهت دریافت فایل پیوست به بخش دانلود مراجعه نمایید

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

پیشخوان

میز خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان