مهمان   -  ورود   |   سه شبه,2 بهمن 1397

کد خبر : 31281 تاریخ انتشار : 1394/05/24 زمان انتشار : 12:10:38

خلاصه مصوبات کمیته تخصصی معماری در شش ماهه دوم سال1393


                                                                           به نام خدا                                       

        سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

Text Box: شماره:47/94 تاریخ: 16/3/94 پیوست:ندارد   ریاست محترم سازمان،جناب آقای دکتر رضایی

    موضوع: ارسال خلاصه مصوبات کمیته تخصصی معماری در ششماهه دوم سال1393جهت درج در سایت سازمان

1-جلسه پنجاه وهشتم ، تاریخ21/8/93،ساعت12،30:

 - بررسی اولیه  فرم پایان ساخت،جهت بناهایی که عملیات ساختمانی آنها پایان یافته و فرم عدم خلاف ساختمانی برای بناهایی که هنوز عملیات ساختمانی امام نیافته(تبصره 8ماده100قانون شهرداری).

-لزوم انعقاد قرارداد فی مابین ناظران،کارفرما وسازمان.

-لزوم دریافت گزارش پایان کار توسط شهرداری از کلیه ناظران واعتبار مدت نظارت کلیه ناظران تا مرحله گواهی پایان ساخت.

2- جلسه پنجاه ونهم ، تاریخ10/9/93،ساعت12،30:

-با توجه به بررسی ضوابط سیما ومنظر شهریدر کمیته ارتقاء سیما ومنظر 25/8/93جهت وظایف محوله به مهندسان معمار حق الزحمه متناسب از سوی سازمان در نظر گرفته شود.

-بررسی واظهار نظر وپاسخ به نامه 4199/ن/93تاریخ21/8/93 ریاست سازمان در خصوص یکسان سازی فرمت تهیه نقشه های معماری.

3- جلسه شصتم ، تاریخ10/9/93،ساعت13،00:

-اظهار نظر در خصوص استعلام شورای انتظامی نامه 002/ش/93تاریخ4/9/93 در خصوص بررسی نقشه ارسال شده.

-بررسی نامه شماره 16656/ش م تاریخ8/9/93 در خصوص تشکیل کمیته بررسی کننده مقررات ملی در هر استان واعلام آمادگی کمیته معماری جهت شرکت در جلسات مذکور.

4- جلسه شصت ویکم ، تاریخ19/9/93،ساعت13،00: جلسه فوق العاده

-تا پایان اسفند 93 جلسات دوهفته یکبار روزهای دوشنبه ساعت12،00تشکیل شود.

-نامه 16798/ش م تاریخ16/9/93 در خصوص ارسال مشخصات ساختمان مطرح ومقرر شد از طریق دانشجویان مرکز حضرت معصومه(س)با هماهنگی وزیر نظر خانم مهندس رستمی رولوه بنا انجام شود.

-با توجه به درخواست شهرداری منطقه دو وهامش نویسی ریاست سازمان کنترل وبررسی نقشه معماری انجام گرفت.

5- جلسه شصت ودوم ، تاریخ24/9/93،ساعت12،00:

-پیرو درخواست ریاست سازمان جهت معرفی عضو کنترل نقشه معماری مقرر شد ابتدا چک لیست نحوه کنترل نقشه معماری تدوین وسپس فراخوانی از بین داوطلبان صورت گیرد.

 -با توجه به مشکلات همکاران در خصوص عدم تمدید نظارت از سوی سازمان موارد قانونی والزامات آن در جلسه آینده بررسی گردد.

6- جلسه شصت وسوم ، تاریخ15/10/93،ساعت12،30:

-در خصوص نحوه کنترل نقشه معماری مقرر گردید:

1-صرفا کنترل کمی ونه کیفی در مرحله اول انجام شود.2-کنترل بر اساس صورتجلسه 26/8/93 انجام شود.3-کنترل بر اساس چک لیست انجام شود.4- دفترچه راهنما در اختیار طراحان قرار گیرد.5-کنترل جهت کلیه گروهها ی ساختمانی انجام شود.6-در موارد لزوم کنترل کیفی توسط اعضاء کمیته تخصصی وکنترل انجام پذیرد.

7- جلسه شصت وچهارم ، تاریخ22/10/93،ساعت12،30:

-موضوعات طرح استحکام بخشی مطرح وتهیه نقشه معماری وضع موجود مورد تایید قرار گرفت.

-شرایط داوطلبان عضویت در کنترل نقشه معماری بررسی واعلام گردید.

-آخرین ضوابط ومقررات مورد اعمال شهرداری جهت کنترل نقشه استعلام گردد.(جهت کلیه شهرستانها)

8- جلسه شصت وپنجم ، تاریخ27/10/93،ساعت12،30:جلسه  سیما ومنظر شهری در معاونت شهرسازی اداره کل راه وشهرسازی

9- جلسه شصت وششم ، تاریخ6/11/93،ساعت12،30:

-تمدید اعلام فراخوان  متقاضیان کنترل نقشه معماری تا 11/11/93.

-شفاف سازی نحوه انصراف مالکان وسهم ناظران از حق الزحمه/ فرم بدون طی مراحل تعهد نظارت حداکثر دو ماه از صدور 25%-پس از تعهد نظارت حداکثر دو ماه از صدور 30%-پس از صدور پروانه حداکثر شش ماه از صدورفرم50%-انصراف پس از شروع عملیات100%

10- جلسه شصت وهفتم ، تاریخ14/11/93،ساعت13،00:

-نامه 45557/93/110تاریخ12/11/93  نظام تهران در خصوص هم اندیشی روز معمار مطرح وآقایان مهندس سعادتمند وصحرایی جهت حضور در جلسه معرفی شدند.

-پیرو فراخوان شماره 1و2 کنترل نقشه معماری از9نفر داوطلبان،با توجه به شرایط، چهار نفر جهت انتخاب دوعضو به هیات مدیره سازمان معرفی شدند.

11- جلسه شصت وهشتم ، تاریخ12/12/93،ساعت12،30:

-جهت هماهنگ سازی کنترل نقشه جلسه مشترکی با معاونت معماری وشهر سازی شهرداری خرم آباد انجام گیرد.

-چک لیست کنترل نقشه در اختیار عضو انتخاب شده کنترل نقشه توسط هیات مدیره قرار گیرد.

-گزارش عملکرد کمیته تخصصی معماری تهیه ودر جلسات آتی بررسی گردد.

12- جلسه شصت ونهم ، تاریخ19/12/93،ساعت18،30:جلسه فوق العاده

-جلسه مشترک کمیته تخصصی معماری با معاونت معماری وشهر سازی شهرداری خرم آباد مقرر گردید:

1-چک لیست کنترل نقشه جهت هماهنگ سازی کنترل به شهرداری ارسال گردد.2-گردش کار تهیه نقشه مطابق مبحث دوم مقررات ملی انجام پذیرد.

 

Text Box: با سپاس :ریاست کمیته تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان افشین صحراکارنظرات بینندگان :

  
نظری برای نمایش وجود ندارد

نظرات شما :
* نام :
* ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :
تصوير امنيتي :
 Skip Navigation Links.شماره دوم نشریه سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان

نمایش آرشیو
نظر شما درباره پیش نویس جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان چیست؟


بازديد آنلاين : 77   نفر
بازديد امروز : 1174   نفر
بازديد ديروز : 965   نفر
بازديد ماه : 2139   نفر
بازديد سال : 298561   نفر
بازديد كل : 1077791   نفر